My Cart

Items:  items
Value: 

KXP1080AP

Panasonic KXP1080AP

Panasonic KXP1080AP


Free UK Delivery (No Minimum Order)

Lasting Impressions Printer Ribbon Panasonic KXP1080AP

2904RD - 2905RD - 2228RD

2904RD - 2905RD - 2228RD


  • Black   

ex VATincl VAT

1 item5.456.54
2+ 5.456.54
5+ 4.875.84
10+4.365.23

Re-Inking High Density Cassette Ribbon